Bro & Betong AB
– Inblandade i många större projekt i Stockholmsområdet

Bro & Betong arbetar med projektledning och entreprenadarbeten. För närvarande är de inblandade i bygget av Södra Länken och Nya Årstabron.
– Vi arbetar med förkärlek med broar och större anläggningsarbeten, säger VD Lars Lindholm.
Bro & Betong grundades 1992 av 4 personer som alla hade en bakgrund inom entreprenad och byggbranschen. Idag är ägarna VD Lars Lindholm, Lars-Åke Ledung, Thomas Overödder, Bengt Stålbo samt Peter Ekdahl. Företaget har idag 6 anställda, den sjätte är Stig Westin, men de räknar med att landa på 10 anställda så småningom.
Tanken från början var att företaget skulle arbeta med entreprenadarbeten inriktat mot broreparationer. Numera har företaget glidit över till att arbeta som byggkonsulter med inriktning mot anläggningsprojekt. Verksamheten bedrivs i Storstockholm och Mellansverige men uppdrag utförs även i andra regioner och utomlands. Senast var de projektledare i Riga för en utbyggnad i Riga stad.

Byggkonsulter
Tjänsterna är projekt- och byggledningstjänster, produktions- och tidsplanering, kostnadskalkylering samt projekteringsledning. Företaget har ett kvalitetssystem upprättat efter ISO 9001.
- Vår affärsidé är att erbjuda personal kvalificerad kompetens inom områdena produktion, produktledning och byggledning, säger VD Lars Lindholm.
Bro & Betong är inblandade i många större projekt som pågår runt om i Stockholm och Mälardalen. Kunderna är statliga verk som kommuner, landsting och privata beställare. Exempel på kunder är Vägverket, Banverket, Luftfartsverket samt Gatu & Fastighetskontoret i Stockholm (GFK). De har samarbetsavtal och arbetar även som underkonsulter åt vissa andra konsultbolag.

Nya Årstabron
I Stockholm arbetar de för närvarande med Södra Länken där man har 4 man stationerade, men arbetar också åt Banverket med byggnationen av Nya Årstabron. Årliga återkommande arbeten utförs på Essingeleden där Bro & Betong arbetar med byggledning och kontroll av reparationer.
- Vi arbetar nu också med projektledning och kontroll av Liljeholmsbron. Det är betongpelarna och delar under körbanan som vi arbetar med. Alla dessa arbeten sträcker sig ca 1 år framåt.
Bro & Betong arbetar som en kontrollinstans och ser till att avtalet följs, att miljökrav efterlevs avseende buller, arbetstider, nedsmutsning m.m. Allt som används i produktionen ska vara kontrollerat och godkänt.
Inför framtiden hoppas de på en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen; ringprojektet, Norra Länken och Förbifart Väst.
- Vi tror också på järnvägsutbyggnaden och Tredje Spåret över Riddarholmen. Många av dessa projekt kommer att tas upp i Riksdagens höstproposition. Det finns också ett underhållsbehov av Stockholms kajer, säger VD Lars Lindholm.

Bro & Betong AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 08-6019506
Fax: 08-6019507

Adress:
Bro & Betong AB
Box 33
13106 Nacka

| 13 SENASTE FÖRETAGEN